Kufatec Video in motion (Porsche)

Komplett sett som lar deg benytte videokilder samt betjene mange andre typer funksjoner som fra fabrikk er låst under ferdsel.