Eton MOVE 12-400 AR

12″ aktiv basskasse, 200W, 89dB følsomhet