Eton MOVE 10-300 AR

10″ aktiv basskasse, 150W, 87,4dB følsomhet