Alpine SPG-17C2 koaksial Type-G 17cm

2-veis, 60/240W RMS/Max