Alpine SPG-13C2 koaksial Type-G 13cm

2-veis, 50/200W RMS/Max