DETTE ER DU PLIKTIG TIL Å LESE FØR ORDRE KAN GODKJENNES!

Generelt
Disse salgsbetingelser gjelder for all salg av varer og tjenester (produkter) gjennom Norskbilradio.no Nettbutikk til forbrukere.

Salgsbetingelser utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelser og annen informasjon på Norskbilradio Nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk.

Man kan benytte VISA eller Mastercard når man handler i Norskbilradio Nettbutikk. Beløpet blir trukket i sin helhet fra konto når varene blir sendt.

For å kunne handle med VISA eller Mastercard på Norskbilradio Nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.

Ønsker du å ta med varer ut av landet på utførsel, må du fylle ut utførselsskjema og sende dette til oss. Skjemaet må være stemplet av tolldirektoratet. Stempel får man ved å krysse en bemannet grenseovergang i åpningstiden (vi anbefaler kunden å ta kontakt med tollvesenet før utreise).

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. I bunnen av denne siden finner du linker til alle lovene. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter
Selger er Norsk Bilradio, Tømteveien 12, 1410 Kolbotn, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 991280588, telefon: +4795790106, e-post: kundeservice@norskbilradio.no . Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Norskbilradio Nettbutikk.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Norsk Bilradio Nettbutikk blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt i punkt 10.
Ved feil bestilte varer tar vi 25% av kjøpesummen på produkter som er feilbestilt. Varer i åpnet emballasje eller skadet emballasje refunderes 50% av kjøpesummen så sant ikke varen kan fremstilles som "ny".Når Norsk Bilradio Nettbutikk mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er det å anse som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se punkt 3 for mer informasjon.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

5. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Visa eller Mastercard via PayPal og Klarna.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre underleverandører. Ved del leveranser belaster vi kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen.

7. Uavhentede pakker
Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil vi belaste deg med nedenstående beløp for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Beløpet blir trukket av allerede innbetalt beløp og vi utbetaler differansen.

Ved uavhentede pakker med en verdi under NOK 5000,- ink mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 399,- ink. mva for porto
Ved uavhentede pakker med en verdi over NOK 5000,- ink mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 499,- ink. mva for porto

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med kundeservice som vil hjelpe deg med å rette opp feilen.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene, og levere dette på Posten. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjema. Vi kan ikke sende ut ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade, og ingen reklamasjonssak.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

Norskbilradio Nettbutikk vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten kan bortfalle i visse tilfeller, disse er spesifisert i siste avsnitt.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 3 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss, forutsatt at produktene som returneres er forsvarlig emballert.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt eksludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Ved benyttelse av angrerett betaler du som kunde for frakt tilbake til oss, frakt for varen fra oss til deg blir trukket fra kjøpesummen etter vi har mottatt varen.

11. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter fakturadato, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se punkt 9 for mer informasjon om reklamasjon.

12. Personopplysninger
Norskbilradio Nettbutikk behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller.

Lisenspliktige varer blir rapportert NRK i henhold til Forskrift for salg av fjernsynsmottakere.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.

13. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


Fraktinformasjon:

Norskbilradio sender normalt ut bestilte varer samme dag (hverdager) som bestillingen kommer inn så lenge bestillingen kommer inn før kl. 13:00 og varen er lagervare. Dersom varen ikke er på lager tar det noe lenger tid. Du vil da få beskjed om dette på e-post, og samtidig få antatt leveringsdato. I tillegg kommer postens frakttid som tar alt fra 1 til 5 dager, avhengig av strekningen. Hvis det av bemanningshensyn ikke er mulig å sende ut varene innen 24 timer etter mottatt bestilling, vil vi gi beskjed om dette når ordren mottas. Du vil da stå fritt til å kansellere ordren om ønskelig.

Fraktpriser:

Norskbilradio sender sine varer med Posten og Bring. Ved utsendelsen vil du motta et kollinr. for sporing av din bestilling. Det er viktig at du oppgir en gyldig e-post adresse samt et gyldig mob. tlf. nr. slik at du får tilsendt sporingslenke og info fra posten om at pakken din er ankommet postkontoret. Ved valg av Brevsending gjelder ikke informasjonen nevnt ovenfor. Vi har ingen ansvar for pakker som har blitt valgt som Brevsending.
Norskbilradio subsidierer frakten til privatkunder og tilbyr alle forsendelser med varer under 35 kg. for kun 149.- Egne fraktpriser gjelder for varer som veier over 35 kg.

For frakt av varer til Svalbard kommer et "Pristillegg Svalbard" på NOK 199,- (Postnummer 9170 til 9179) Dette blir fakturert i tillegg til kjøpesummen.
Postens tilbud dekker hele landet, og pakken utleveres via postkontor eller filial. Melding om ankommet pakke går ut til mottaker straks. Dersom pakken ikke hentes vil det etter 7 dager bli sendt ut en påminnelse, blir den fortsatt ikke hentet vil den etter 14 dager returneres til Norskbilradio.
Ved uavhentede leveranser vil kjøperen få et faktura for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Fakturaen vil være på det beløpet som porto/returporto har kostet Norskbilradio. Dette beløpet vil variere etter størrelsen på forsendelsen og vil bli spesifisert på egen faktura. I tillegg kommer et gebyr på 100.-
Gjennom posten sin nettside www.posten.no vil du til enhver tid kunne spore din pakke.

Hente selv: Du har også mulighet til å hente pakken din selv hvor du kan betale med kort eller kontant.

Norskbilradio.no bruker PayPal og Bankoverføring som betalingsalternativ.

 Hva er PayPal?

PayPal er den sikreste form for online betaling. De gjør det mulig for kjøpere og bedrifter til å sende, betale og motta penger online på enkel måte. PayPal har over 100 millioner medlemmer med kontoer i 190 land og regioner. Det er akseptert av selgere og kjøpere over hele verden.

 

Er det trygt å bruke PayPal?

PayPal beskytter kredittkortinformasjonen din med bransje ledende sikkerhet og bedrageri forebyggende systemer. Når du bruker PayPal deles aldri finans-opplysningene med selgeren. Når du taster inn ditt kortnummer blir dette sendt kryptert til PayPal, akkurat som du betaler i vanlige butikker. Det betyr at ingen kan lese ditt kortnummer.

 

Hvorfor bruke PayPal?

PayPal er akseptert av millioner av virksomheter over hele verden og er den foretrukne betalingsmåten på verdens ledende nettbutikker, bla internasjonale eBay PayPal er et trygt og enkelt betalingssystem som aksepterer alle de mest kjente bank-/kredittkort i Norge som:

 

  • VISA
  • BANK ACCEPT
  • MASTERCARD
  • AMERICAN EXPRESS

NB!

 Når du godkjenner din bestilling blir du automatisk overført til PayPal sine sikre sider hvor du foretar betaling med ditt bank-/kredittkortnummer